Hjernen er en delikat og sexet ting at sætte til livs

Hvis jeg ved én ting om hjer­nen, så er det, at vi skal spise mere af det. I en stor del af de smukke natur­re­li­gion­er har det at fortære forskel­lige organ­er fra ned­lagt bytte, i særligt ekso­tiske til­fælde fjen­der, været ens­be­ty­dende med, at man over­tog diss­es for­stand, instink­ter og mod. Jeg er ikke over­be­vist om, at det er til­fældet, men jeg mødte engang en frisk kvin­de på en fes­ti­val, der var fast beslut­tet på, at hun var besat af en sala­man­der-ånd. Jeg var selv på svampe, så I kan jo nok forstå, at der i den kon­stel­la­tion af ani­malske drømme­seancer og en mere eller min­dre psykedelisk flugt endte i en smuk nat på en mark mellem Vin­dinge og Tune ved Roskilde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.