Hvem er vi?

Fri­heds­brevet er en dig­i­tal nyheds­brevst­jen­este fra Mediehuset Fri­he­den. Hvad vi gør er, at vi hver uge udsender nyheds­breve til vores medlem­mer med rigtige nyhed­er, vi selv har gravet frem og ind­hold, vi selv har udviklet. Hvert nyheds­brev har sit eget tema, for eksem­pel poli­tik eller kul­tur, men fælles for dem er, at de har et unikt ind­hold, som ikke find­es andre steder.

Alt hvad vi udkom­mer med, kan både læs­es og lyttes, for vi tror på, at lyd er ligeså vigtigt som tekst. Det er også der­for, at vi pro­duc­er­er nogle af Dan­marks bed­ste pod­casts, som kan høres i vores app og på vores hjemmeside.

Fri­heds­brevet blev grund­lagt i foråret 2021 af en gruppe jour­nal­is­ter, som var trætte af, at stat­en har penge i stort set al medievirk­somhed i Dan­mark. Så det beg­y­n­dte med denne enkle tanke; kan det lade sig gøre at bygge en medievirk­somhed op, der ikke sug­er på labben hos stat­en? Pås­tanden er, at det kan det, hvis man starter op så enkelt som muligt; nem­lig med nyheds­breve. Til gengæld vil vi tage nyheds­brevet som genre hen et sted, hvor det ikke har været før.

Poli­tisk er Fri­heds­brevet hverken rødt eller blåt. Det er frit, og det har vi papir på. For­di vi går meget op i vores uafhængighed, er vi prin­cip­ielt ikke ven­ner med nogen, men det er kun godt. For som man siger på engel­sk: “Gain ene­mies, make fans”.

Hvad Frihedsbrevet vil

1Være så uafhængige af staten som muligt. Det vigtigste ord i presse-, trykke- og ytringsfrihed er netop frihed. Derfor siger Frihedsbrevet nej til mediestøtte. Noget andet vi ikke bryder os om er reklamer, for vi vil helst ikke skylde nogen noget.

2Altid være for et frit og åbent samfund. Være imod et lukket og tildækket. Tænk lige på, at Danmark stadig har en offentlighedslov, som er i strid med internationale standarder for offentlighed i forvaltningen.

3Levere hårde nyheder og scoops til vores publikum. Samt baggrundsviden og analyse. Det gør vi med nyhedsbreve, der er skrevet i et kortfattet og læsevenligt sprog. Oversigtligt og smukt.

4. Kunne høres. Alt hvad vi udkommer med kan både læses og lyttes. Ved siden af det, vil vi gøre os umage med at producere Danmarks bedste podcasts, for vi er ligeså meget lyd som vi er tekst.

5Tilstræbe at vores journalistik er så evidensbaseret og konsekvensneutral som muligt. Det første betyder, at vi efterprøver alle påstande. Det sidste betyder, at en nyheds mulige følgevirkninger ikke må bremse, at nyheden bringes. Sandheden frem for alt.

6Være modige. Sådan rigtigt ægte modige. Sandt mod kræver, at man tør begå fejl, og skulle det ske, at vi træder ved siden af, er vi ikke bange for at indrømme det.

7Være sjove at være sammen med. Eller i hvert fald forsøge at være det, for hvor står det skrevet, at medier skal være så selvhøjtidelige, som tilfældet ofte er?

8Være magtkritiske. Over for al slags magt, inklusiv pressens egen. George Orwell havde så evigt ret, da han skrev, at journalistik er at trykke, hvad nogen ikke ønsker trykt. Alt andet er PR. I øvrigt tyder meget på, at Orwell aldrig har skrevet det, men derfor er det stadig sandt.

Bestyrelse

Bjørn Høi Jensen, formand
Max Cantor, medlem

Ledelse

Mads Brügger, adm. direktør og ansv. chefredaktør
Charlotte Hoffmeyer, drifts- og kommerciel direktør
Kristoffer Eriksen, chefredaktør
Flemming Rose, chefredaktør

Redaktion

Maya Tekeli, journalist
Emil Findalen, journalist
Per Lysholt, journalist
Mathias Blædel Lorenzen, journalist
Sofie Frøkjær, journalist
Christian Stemann, journalist
Henrik Jensen, journalist
Mathias Andersen, journalist
Mikkel Jensen, journalist
Jeppe Findalen, redaktionschef
Magnus Heldager, redaktionsassistent
Mette Høeg, skribent
Simon Jul Jørgensen, skribent
Bastian Emil Goldschmidt, skribent
Kathrine Elmose Jørgensen, skribent
Kasper Steenbach, skribent
2 Sultne Piger, skribenter
Den Sorte Svane, skribent
Malthe Kibsgaard, illustrator

Lyd og Video

Marie Glerup, chef for video & film
Thomas Arent, podcastchef
Ida Skjerk, podcastproducer
Leo Peter Larsen, podcastproducer
Helle Fuusager, journalist
Magnus Mio, journalist
Mathias Bøgild, publicering
Alex Hein, videoassistent

Organisation

Christina Lagoni, abonnementschef
Peter Dremstrup, udvikler
Christian Bangslund, udvikler
Samira Skovgaard, HR og Office Manager
Linnea Amalie Dahl, studentermedhjælper

Principielt

Vi på Frihedsbrevet tager ansvar for vores indhold.
Derfor er vi tilmeldt Pressenævnet og følger de vejledende regler for god presseskik.

Kontakt

Generelle henvendelser:
Hvis du har et nyhedstip til os: