Under­sø­gen­de journalistik
fra et kom­pro­mis­løst
uaf­hæn­gigt medie

Fri­heds­bre­vet giver dig kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og podcast-serier.

Hvem er vi?

Vores jour­na­li­ster er nog­le af Dan­marks dyg­tig­ste til at opsnu­se de gode histo­ri­er inden for poli­tik, finans og kul­tur. Vi udfor­drer sta­tus quo hver dag.

Fri­heds­bre­vet er ikke som de tra­di­tio­nel­le medi­er. Vi laver ingen citat­hi­sto­ri­er. Vi skri­ver kun histo­ri­er, vi selv har gra­vet frem.

Vi udfor­drer, for­ar­ger og under­hol­der, og vi er ikke ban­ge for at læg­ge os ud med magt­ha­ver­ne. Vi er ikke ven­ner med nogen, og vi er kun i lom­men på dig.

Alt vores ind­hold kan lyt­tes i vores app. Vi ind­ta­ler alle vores artik­ler, og vi udgi­ver ori­gi­na­le podcast. Vi ved, at vores læse­re og lyt­te­re fore­træk­ker det sådan.

Fri Kri­stof­fer

Fri Kri­stof­fer er det ene­ste gra­tis nyheds­brev fra Fri­heds­bre­vet. Hver fre­dag skri­ver che­fre­dak­tør Kri­stof­fer Erik­sen om ugen, der gik, og hvad Fri­heds­bre­vets jour­na­li­ster arbej­der på.

Fri Mads går stu­e­gang på Chri­sti­ans­borg hver uge, og du kan læse med hver mandag.

Få den bed­ste udga­ve af Fri­heds­bre­vet med vores app. Hent nu.

Vælg dit medlemskab

  • Dyb­de­gå­en­de ind­hold med en læse- og lyt­te­ven­lig oplevelse.
  • Dag­ligt nyheds­over­blik som podcast.
  • Alt ind­hold til­gæn­ge­ligt i vores app, hjem­mesi­de og i 11 nyhedsbreve.