FAQ

Hvis du ikke find­er svar på dit spørgsmål her, kan du sende os en mail på hej@frihedsbrevet.dk. Vi svar­er hur­tigst muligt. Tips sendes til frihedsbrevet@protonmail.com.

 

Hvordan bliver jeg medlem? 

Vi er glade for, at du spørger. 

 • Klik på ‘Bliv medlem’ i top­pen af siden
 • Vælg de nyheds­breve, du gerne vil modtage
 • Opret en kon­to med email, navn og kodeord
 • Vælg, om dit abon­nement skal betales månedligt eller årligt. Du spar­er 199 kr. ved at købe årsabonnement
 • Tilknyt betal­ing­so­plysninger

Hvis du ikke trykker på ‘Bliv medlem’, kan du trykke på ‘Nyheds­breve’, gemme dine valg og derefter oprette en kon­to og tilknytte betalingsoplysninger. 

Husk at de første 14 dage er gratis.

 

Hvordan opsiger jeg mit abonnement?

Det kan du inde på https://frihedsbrevet.dk/min-konto/

Vi er naturligvis kede af at høre, at du vil opsige dit abon­nement og håber, at du har lyst til at give os en chance igen en anden gang.  

 

Hvad koster et medlemskab hos Frihedsbrevet?

Et medlem­skab hos Fri­heds­brevet er et såkaldt all-you-can-eat medlem­skab. Du køber adgang for enten 79 kr. om måne­den eller 749 kr. for et år. Du spar­er 199 kr. ved at købe et årsmedlemskab.

Desu­den er der 14 dages gratis prøvepe­ri­ode, og der er ingen binding.

 

Hvis jeg kun vil modtage et par nyhedsbreve, får jeg så en anden pris?

Det koster det samme, uanset hvor mange nyheds­breve du vil mod­tage. Vi har sat prisen med hen­blik på, at man væl­ger at mod­tage 3–4 nyheds­breve, som man gerne vil læse hver uge, og at man deru­dover kan nyde alt det andet ind­hold, når man har en ledig stund.

Desu­den arbe­jder vi på at tilbyde end­nu mere ind­hold, så du som medlem både kan være opdateret, blive klogere og blive underholdt.

 

Hvordan skifter jeg det betalingskort, der er knyttet til mit medlemskab?

Du kan skifte kor­to­plysningerne, der er knyt­tet til dit abon­nement ved at trykke på ikonet i det øver­ste højre hjørne af din skærm. Herefter skal du vælge ‘Abon­nement’ i menu­en til venstre. 

Dernæst trykker du på den orange ‘vis’-knap ud for det abon­nement, som du ønsker at skifte kor­to­plysninger til. Til sidst trykker du på den orange ‘skift betaling’-knap. Her kan du skifte dine kortoplysninger. 

OBS: På grund af ind­førslen af ver­i­fi­cerin­gen 3D Secure, er det ikke muligt at skifte betal­ingsko­rt på et eksis­terende medlem­skab. I stedet skal du annullere dit medlem­skab på denne side. 

Derefter skal du teg­ne dit nye abon­nement ved at starte køb­s­flowet for­fra via denne side. Herefter skal du logge ind, vælge de nyheds­breve, som du vil mod­tage (ved at trykke på de orange plus-tegn) og trykke på ‘gem val­gte’ (ned­er­st på skær­men). Hvis du får prob­le­mer under­ve­js, er du (som altid) velkom­men til at skrive til os på .

 

Kan jeg forære et medlemskab i gave?

Du kan købe et årsabon­nement som gave. Kon­takt os på hej@frihedsbrevet.dk. Vi arbe­jder på at gøre det muligt at købe gaveko­rt direk­te på vores hjemmeside.

 

Noget går galt, når jeg er i gang med at købe abonnement. Hvad gør jeg?

Hvis noget går galt, mens du er i færd med at købe dit abon­nement, kan det ofte være en god idé at starte køb­s­flowet helt på ny via denne side: https://frihedsbrevet.dk/nyhedsbreve/

Det vil sige, at du skal:

 • Logge ind
 • Vælge de nyheds­breve, som du vil mod­tage ved at trykke på de orange plus-tegn
 • Trykke på ’Gem valgte’-knappen i højre hjørne
 • Vælge et måneds- eller årsabonnement

Du kan også prøve i en anden brows­er, hvis dette også skaber prob­le­mer. Hvis du oplever prob­le­mer efter at have forsøgt dig med begge dele, bedes du kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk.

 

Hvordan ændrer jeg mailadressen tilknyttet mit abonnement?

I øje­b­likket er det ikke muligt at ændre den mailadresse, du har skrevet dig op med. Det er noget, vi arbe­jder på at få løst. Vi har dog et par løs­nings­forslag i mellemtiden:

 • Du kan selv ind­stille din gam­le mail til at videre­sende vores nyheds­breve til din nye mail
 • Du kan slette dit abon­nement og oprette et nyt med din nye mailadresse, som dermed bliv­er den email, der er tilknyt­tet dit abonnement
 • Du kan vente til sep­tem­ber, hvor det, ifølge vores udviklere, bliv­er muligt for os at ændre mailadress­er, der er knyt­tet til abonnementer

 

Hvad gør jeg, hvis jeg modtager for mange mails fra jer?

Du kan admin­istrere dine nyheds­breve her: https://frihedsbrevet.dk/nyhedsbreve/. Her kan du klikke til og fra. Flueben bety­der tilmeldt, og X bety­der afmeldt. Husk at slutte med at klikke på den orange ’Gem valgte’-knap, ellers bliv­er dine præfer­encer ikke opdateret.  

 

Hvorfor skal jeg bruge Nem-ID, når man betaler for jeres abonnement? 

Det skal man, for­di vi føl­ger reglerne om kun­deau­t­en­tifika­tion, som du kan læse mere om på Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens hjemme­side her.

 

Hvordan undgår jeg, at jeres mails lander under ’Promoveringsfanen’ i Gmail?

Da vi er et nyt medie, kan det godt tage noget tid, inden diverse mailk­lien­ter genk­ender os. Der­for sker det, at dine nyheds­breve kan lande som promoveringer.

Næste gang du mod­tager et nyheds­brev fra os, f.eks. fra Mads Brüg­ger, kan du fly­tte hans mail til den primære mappe og sige, at ‘mads@frihedsbrevet.dk’ fre­madret­tet skal lande her. Vi fores­lår, at du gør dette efter­hån­den, når du mod­tager de forskel­lige nyhedsbreve. 

På denne måde er du med til at træne f.eks. Gmail i, at Fri­heds­brevet ikke er reklame-mails. Det hjælper fak­tisk alle andre medlem­mer, når du gør dette. 

På forhånd tak fra os.

 

Kommer der snart mere indhold som lyd?

Ja! Fak­tisk er alle vores artik­ler allerede tilgæn­gelige på lyd. For at kunne afspille lyd skal du acceptere cook­ies. Vi kan også afs­løre, at der kom­mer end­nu mere ind­hold, da vi er i fuld gang med at udvikle en app. I app’en kan du meget snart høre alle oplæste artik­ler og pod­casts med ind­hold, som vores under­sø­gende jour­nal­is­ter har gravet frem. 

 

Hvornår får I en app?

Fri­heds­brevets app er lige på trap­perne, og vi lover, at den lan­der, inden året er omme. I den første ver­sion, som vi kalder ver­sion 0.8, vil du kunne læse og lytte til vores ind­hold. Men som 0.8‑navnet måske anty­der, er der meget mere på vej.

Hvis du har nogle særlige ønsker, er du altid velkom­men til at dele dem med os. Vi tror på, at vi bliv­er bedre sådan.

 

Jeg har et tip, hvordan sender jeg en krypteret mail?

Vi ser frem til at mod­tage dit tip på frihedsbrevet@protonmail.com

 

Må jeg sende en uopfordret ansøgninger?

Tak for­di du spørg­er. Vi bliv­er glade, når nogen ønsker at arbe­jde hos os. Hvis vi ikke har et jobop­slag ude, kan du sende din ansøgn­ing til hej@frihedsbrevet.dkI sådan et til­fælde bed­er vi dig om at skrive ‘ansøgn­ing — titel’ i emnefeltet.