FAQ

Hvis du ikke find­er svar på dit spørgsmål her, kan du sende os en mail på hej@frihedsbrevet.dk. Vi svar­er hur­tigst muligt. Tips sendes til frihedsbrevet@protonmail.com.

Sen­est opdateret: Ons­dag den 4. maj, 2022

 

Hvordan bliver jeg medlem? 

Vi er glade for, at du spørger.

  • Klik på ‘Bliv medlem’ i top­pen af siden
  • Vælg, om dit abon­nement skal betales månedligt eller årligt. Du spar­er 199 dkk ved at købe årsabonnement
  • Opret en kon­to med email, navn og kodeord
  • Til­føj betalingsoplysninger
  • Hent Fri­heds­brevets app, og tilmeld dig vores nyhedsbreve

Husk, at de første 14 dage er gratis.

 

Hvor finder jeg Frihedsbrevets app?

Du kan hente Fri­heds­brevet i både App Store og Google Play Store.

Klik her for at hente Fri­heds­brevets app til iOS

Klik her for at hente Fri­heds­brevets app til Android

Vi er live med ver­sion 0.9, som intro­duc­er­er vores pod­cas­tu­nivers. Men som 0.9‑navnet måske anty­der, er der meget mere på vej. Hvis du har nogle særlige ønsker, er du altid velkom­men til at dele dem med os. Vi tror på, at vi bliv­er bedre sådan.

 

Kan jeg bruge appen, hvis jeg ikke er medlem af Frihedsbrevet?

Du kan kun bruge appen, hvis du har et aktivt medlem­skab hos Fri­heds­brevet. Oplever du, at du ikke kan logge ind, skyldes det, at din betal­ing ikke er blevet gen­nem­ført. I den sit­u­a­tion kan du enten kon­tak­te os via mail på hej@frihedsbrevet.dk, eller du kan genkøbe dit abon­nement (Se læn­gere nede).

 

Hvordan opsiger jeg mit medlemskab?

Du opsiger dit medlem­skab inde på frihedsbrevet.dk/min-konto/

Du skal vælge Abon­nement i menu­en, hvorefter du kan annullere dit medlem­skab. Vi er naturligvis kede af at høre, at du vil opsige dit abon­nement og håber, at du har lyst til at give os en chance igen en anden gang.  

 

Jeg har opsagt mit medlemskab, men nu har jeg fortrudt. Hvad gør jeg?

Hvis dit medlem­skab er aktivt, kan du blot trykke Genak­tiv­er. Du find­er knap­pen inde på Frihedsbrevet.dk/min-konto/abonnement

 

Jeg vil gerne skifte fra månedlig til årlig betaling. Hvordan gør jeg?

Du spar­er 199 kr. ved et årligt medlem­skab, og der­for giv­er det god mening at vælge årlig betal­ing, hvis du kan lide Fri­heds­brevets ind­hold. For at skifte, skal du kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk. Vi arbe­jder på en funk­tion, så du selv kan skifte fra måned til år.

 

Hvordan genkøber jeg et medlemskab, hvis jeg tidligere har været medlem?

Log ind med din e‑mail og adgangskode. Derefter kan du enten klikke på Køb abon­nement i top­pen af siden eller under Min kon­to.

 

Hvad koster et medlemskab hos Frihedsbrevet?

Et medlem­skab hos Fri­heds­brevet er et såkaldt all-you-can-eat medlem­skab. Du køber adgang for enten 79 dkk om måne­den eller 749 dkk for et år. Du spar­er 199 dkk ved at købe et årsmedlemskab.

Desu­den er der 14 dages gratis prøvepe­ri­ode, og der er ingen binding.

 

Hvis jeg kun vil modtage et par nyhedsbreve, får jeg så en anden pris?

Det koster det samme, uanset hvor mange nyheds­breve du vil mod­tage. Vi har sat prisen med hen­blik på, at man væl­ger at mod­tage 3–4 nyheds­breve, som man gerne vil læse hver uge, og at man deru­dover kan nyde alt det andet ind­hold, når man har en ledig stund.

Desu­den arbe­jder vi på at tilbyde end­nu mere ind­hold, så du som medlem både kan være opdateret, blive klogere og blive underholdt.

 

Min betaling er fejlet – hvad gør jeg?

Når din betal­ing fejler, skyldes det ofte, at vi ikke kunne trække betalin­gen. Det kan der være flere årsager til. Hvis det han­dler om, at der ikke er dækn­ing på kor­tet, kan du skrive til os, og så kan vi trække betalin­gen, når der igen er penge på kor­tet. Skyldes det der­i­mod, at dit betal­ingsko­rt er udlø­bet, skal du fore­tage dig føl­gende: Annuller dit nuværende abon­nement, hvor betalin­gen ikke kunne trækkes. Køb nyt abon­nement, hvor du ind­taster dine nye oplysninger.

Funk­tio­nen Skift betal­ing er desværre ude af drift i øjeblikket.

 

Kan jeg forære et medlemskab i gave?

Du kan købe et årsabon­nement som gave. Kon­takt os på hej@frihedsbrevet.dk. Vi arbe­jder på at gøre det muligt at købe gaveko­rt direk­te på vores hjemmeside.

 

Noget går galt, når jeg er i gang med at købe abonnement. Hvad gør jeg?

Hvis noget går galt, mens du er i færd med at købe dit abon­nement, kan det ofte være en god idé at starte køb­s­flowet helt på ny via denne side: frihedsbrevet.dk/vaelg-abonnement/

Du kan også prøve i en anden brows­er, hvis dette også skaber prob­le­mer. Hvis du oplever prob­le­mer efter at have forsøgt dig med begge dele, bedes du kon­tak­te os på hej@frihedsbrevet.dk.

 

Hvordan ændrer jeg mailadressen tilknyttet mit abonnement?

I øje­b­likket er det ikke muligt at ændre den mailadresse, du har skrevet dig op med. Det er noget, vi arbe­jder på at få løst. Vi har dog et par løs­nings­forslag i mellemtiden:

 • Du kan selv ind­stille din gam­le mail til at videre­sende vores nyheds­breve til din nye mail
 • Du kan slette dit abon­nement og oprette et nyt med din nye mailadresse, som dermed bliv­er den email, der er tilknyt­tet dit abonnement
 • Du kan vente til sep­tem­ber, hvor det, ifølge vores udviklere, bliv­er muligt for os at ændre mailadress­er, der er knyt­tet til abonnementer

 

Hvad gør jeg, hvis jeg modtager for mange mails fra jer?

Du kan admin­istrere dine nyheds­breve her: https://frihedsbrevet.dk/min-konto. Her kan du klikke til og fra. Flueben bety­der tilmeldt, og X bety­der afmeldt. Husk at slutte med at klikke på den orange ’Gem valgte’-knap, ellers bliv­er dine præfer­encer ikke opdateret.  

 

Hvorfor skal man bruge NemID, når man betaler for jeres abonnement? 

Det skal man, for­di vi føl­ger reglerne om kun­deau­t­en­tifika­tion, som du kan læse mere om på Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens hjemme­side her.

 

Hvordan undgår jeg, at jeres mails lander under ’Promoveringsfanen’ i Gmail?

Da vi er et nyt medie, kan det godt tage noget tid, inden diverse mailk­lien­ter genk­ender os. Der­for sker det, at dine nyheds­breve kan lande som promoveringer.

Næste gang du mod­tager et nyheds­brev fra os, f.eks. fra Mads Brüg­ger, kan du fly­tte hans mail til den primære mappe og sige, at ‘mads@frihedsbrevet.dk’ fre­madret­tet skal lande her. Vi fores­lår, at du gør dette efter­hån­den, når du mod­tager de forskel­lige nyhedsbreve. 

På denne måde er du med til at træne f.eks. Gmail i, at Fri­heds­brevet ikke er reklame-mails. Det hjælper fak­tisk alle andre medlem­mer, når du gør dette. 

På forhånd tak fra os.

 

Kan man lytte til indholdet fra Frihedsbrevet?

Ja! Man kan lytte til alle artik­ler og pod­casts både på hjemmes­i­den og i vores app. For at kunne afspille lyd på hjemmes­i­den, skal du acceptere cookies.

Jeg har et tip, hvordan sender jeg en krypteret mail?

Vi ser frem til at mod­tage dit tip på frihedsbrevet@protonmail.com

 

Må jeg sende en uopfordret ansøgninger?

Tak for­di du spørg­er. Vi bliv­er glade, når nogen ønsker at arbe­jde hos os. Hvis vi ikke har et jobop­slag ude, kan du sende din ansøgn­ing til job@frihedsbrevet.dkI sådan et til­fælde bed­er vi dig om at skrive ‘uop­for­dret ansøgn­ing — titel’ i emne­fel­tet. Vi slår som regel still­inger op på siden her eller LinkedIn, når vi led­er efter nye medarbejdere.