Den Korte Avis bragte ulovlige videoer af russiske krigsfanger

Medi­et Den Korte Avis bragte i en artikel i ons­dags en række video­er af rus­siske krigs­fanger, der angiveligt skulle være taget til fange af den ukrainske sikker­hedsstyrke. “Det er ulovligt,” lyder vur­derin­gen fra Ken­neth Øhlen­schlæger Buhl, der er orlogskap­ta­jn, forsker ved Forsvarsakademiet og ph.d. i folk­eret med spe­ciale inden­for kri­gens love. Ralf Pit­telkow, der er ans­var­shavende chefredak­tør på medi­et, opl­yser efter Fri­heds­brevets hen­ven­delse, at Den Korte Avis har slet­tet artiklen fra deres hjemme­side på bag­grund af en hen­ven­delse fra en læser. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.