Oprør på kunstakademiet: “Det er sindssygt sprængfarligt”

DR-doku­men­tarse­rien Oprør på Akademiet har genan­tændt debat­ten om miljøet blandt de stud­erende på Det Kon­gelige Danske Kun­stakade­mi. Her har en gruppe unge kun­st­nere fået nok af hvid­hed, priv­i­legi­er, kolo­nial­isme og racisme, og de er ikke bange for at ødelægge den gode stemn­ing.  Der er et oprør i gang, og nogen må vige plad­sen, for at nye kan komme til, må man forstå. Det, doku­mentaren ikke giv­er et ind­b­lik i, er, hvor­dan det føles, hvis man står i vejen. Det ved Jakob Steen, en 35-årig dan­sk billed­kun­st­ner, til gengæld. Han føler sig pres­set af nogle af de her men­nesker. De men­er, at hans motiv­er er racis­tiske. Han er bange for at blive hængt ud på sociale medi­er, og i sid­ste ende frygter han, at både hans egen kun­st og kun­sten som sådan går en svær tid i møde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.