Skan­di­navi­ens mest attrak­ti­ve fod­bold spil­les nord for polarcirklen

Tors­dag aften ske­te det igen: FK Bodø/Glimt slog en euro­pæ­isk stor­klub på hjem­me­ba­nen højt mod nord. Fri Spark kig­ger i den­ne uge på, hvor­dan den lil­le nor­ske for­e­ning, der engang var mest kendt for ski­hop og andre sne­di­sci­pli­ner, ikke bare er ble­vet hjem­lan­dets, men hele Nor­dens bedst præ­ste­ren­de fod­bold­hold. Og som noget helt sær­ligt run­der vi i den­ne uge nyheds­bre­vet af med en kul­tur­sek­tion, der sam­ler op på gen­rer­ne fod­bold­te­a­ter og fodboldromaner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.