Skan­di­navi­ens mest attrak­ti­ve fod­bold spil­les nord for polarcirklen

Tors­dag aften ske­te det igen: FK Bodø/Glimt slog en euro­pæ­isk stor­klub på hjem­me­ba­nen højt mod nord. Fri Spark kig­ger i den­ne uge på, hvor­dan den lil­le nor­ske for­e­ning, der engang var mest kendt for ski­hop og andre sne­di­sci­pli­ner, ikke bare er ble­vet hjem­lan­dets, men hele Nor­dens bedst præ­ste­ren­de fod­bold­hold. Og som noget helt sær­ligt run­der vi i den­ne uge nyheds­bre­vet af med en kul­tur­sek­tion, der sam­ler op på gen­rer­ne fod­bold­te­a­ter og fodboldromaner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her