14 besøg på fire måne­der: Kul­tur­mi­ni­ste­ren i pen­dul­fart til valgkreds

Ane Hals­boe-Jør­gen­sen har været kul­tur­mi­ni­ster i fire måne­der, og med 12 tje­ne­ste­rej­ser til ind- og udland er hun en af de mest berej­ste mini­stre i Met­te Fre­de­rik­sens rege­ring. Kun uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofod har med 15 tje­ne­ste­rej­ser rejst mere end Ane Hals­boe-Jør­gen­sen siden august. Det bemær­kel­ses­vær­di­ge er, at otte ud af de 12 rej­ser har været med fly til Aal­borg. “Aal­borg er det mest natur­li­ge sted at fly­ve til i Dan­mark,” siger Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et. Alli­ge­vel er ingen af de øvri­ge mini­stre i rege­rin­gen lige så gla­de for at fly­ve til Aal­borg. Blot to gan­ge har num­mer to på listen, Peter Hum­mel­gaard, flø­jet til Aal­borg. I det hele taget har Ane Hals­boe-Jør­gen­sen, der selv er fra den nord­jy­ske by Fjer­rits­lev, rejst mere til Nord­jyl­land end nogen anden minister. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.