14 besøg på fire måned­er: Kul­tur­min­is­teren i pen­dul­fart til valgkreds

Ane Hals­boe-Jør­gensen har været kul­tur­min­is­ter i fire måned­er, og med 12 tjen­estere­js­er til ind- og udland er hun en af de mest bere­jste min­istre i Mette Fred­erik­sens regering. Kun uden­rigsmin­is­ter Jeppe Kofod har med 15 tjen­estere­js­er rejst mere end Ane Hals­boe-Jør­gensen siden august. Det bemærkelsesværdi­ge er, at otte ud af de 12 rejs­er har været med fly til Aal­borg. “Aal­borg er det mest naturlige sted at fly­ve til i Dan­mark,” siger Kul­tur­min­is­teri­et. Alligev­el er ingen af de øvrige min­istre i regerin­gen lige så glade for at fly­ve til Aal­borg. Blot to gange har num­mer to på lis­ten, Peter Hum­mel­gaard, flø­jet til Aal­borg. I det hele taget har Ane Hals­boe-Jør­gensen, der selv er fra den nord­jyske by Fjer­rit­slev, rejst mere til Nord­jyl­land end nogen anden minister. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.