Generelle Handelsbetingelser og Persondatapolitik

På denne side findes flg.

 • Samtykkepolitik for Mediehuset Friheden
 • Persondatapolitik for Mediehuset Friheden
 • Handelsbetingelser for Mediehuset Friheden
 • Abonnementsvilkår for Mediehuset Friheden
 • Cookiepolitik for Mediehuset Friheden

Samtykkepolitik

Når du bliver medlem af Jeg giver samtykke til, at Mediehuset Friheden A/S, CVR-nr. 42285951, må kontakte mig på e-mail og sms med information om nye produkter og services, inden for medier og nyheder. Jeg bekræfter desuden, at Mediehuset Friheden må opsamle og behandle mine personoplysninger til det ovennævnte formål. Oplysningerne kan indeholde annoncer fra tredjepart og i visse tilfælde blive delt med disse. I vores persondatapolitik kan du læse mere om tredjeparter og hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. Jeg kan til enhver tid afmelde mig.

Persondatapolitik for nyhedsbreve i Mediehuset Friheden

I denne politik kan du læse, hvordan vi behandler de oplysninger, vi kommer i besiddelse af som dataansvarlig, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Mediehuset Friheden

CVR-nr. 42285951

Beliggende

c/o Moalem Weitemeyer

Amaliegade 3, 4

1256 København K

(herefter samlet betegnet Friheden)

Har du spørgsmål angående behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at udøve en af de i punkt 7 nævnte rettigheder, kan vi kontaktes på hej@frihedsbrevet.dk.

2. Indsamling

I forbindelse med administration af nyhedsbreve behandler vi kun personoplysninger om dig, som du selv oplyser i forbindelse med dit samtykke.

3. Behandling af personoplysninger  

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, behandler vi som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger, interesser og de produkter, der leveres gennem vores selskab.

Behandling i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve sker med henblik på at kunne afsende nyhedsbrevet og på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

4. Modtagere og tredjelande

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtede hertil.

Dine personoplysninger vil ikke blive delt med andre, men vi bruger databehandlere, som vi har databehandleraftaler med. Vores databehandlere kan få adgang til oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Vores databehandlere vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle personoplysninger strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende personoplysninger til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, ligesom vi løbende kontrollerer, at vores databehandlere overholder deres forpligtelser.

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Såfremt vi undtagelsesvist overfører dine oplysninger til en databehandler i lande uden for EU/EØS, sikrer vi overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler. 

5. Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang.

Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og procedurer herfor.

Vi har derudover fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager vi løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

6. Periode for opbevaring 

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum, som det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet, som fremgår under punkt 3. Oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev slettes umiddelbart efter, at samtykket trækkes tilbage og at nyhedsbrevet derved afmeldes.

7. Dine rettigheder 

Du har ret til, at:

 • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • modsætte dig automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå.
 • modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at transmittere oplysningerne til en anden virksomhed eller myndighed.
 • indgive en klage til Datatilsynet: 

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby 

Tlf. 33 19 32 00 

dt@datatilsynet.dk 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på hej@friheden.dk. I denne forbindelse vil vi bede dig om at give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

8. Ændringer af politikken

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne politik, såfremt der sker ændringer i lovgivningen, opstår nye tekniske løsninger, opstår nye eller forbedrede funktioner eller lignende.

 

Handelsbetingelser for Mediehuset Friheden

Mediehuset Friheden

Amaliegade 3, 4

1256 København K

CVR: 42285951

Generelt

Mediehuset Friheden A/S stiller et abonnement baseret online tjeneste (”Tjenesten”) til rådighed på http://frihedsbrevet.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Mediehuset Friheden A/S.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Mediehuset Friheden A/S og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Mediehuset Friheden A/S vedrørende Tjenesten.

Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Mediehuset Friheden A/S.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Mediehuset Friheden A/S’s Tjeneste bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre medmindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Mediehuset Friheden A/S samt ændre sit password.

Gebyrer og betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Mediehuset Friheden A/S tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. 

Tilpasninger og ændringer

Mediehuset Friheden A/S forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. 

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalingsperioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man bruge det, på forsiden, angivede link eller kontakte Mediehuset Friheden A/S via hej@frihedsbrevet.dk

Betaling

Mediehuset Friheden A/S modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:

Denmark – Kroner (DKK)

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail hej@frihedsbrevet.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Mediehuset Friheden A/S, har vi brug for følgende oplysninger:

– Fornavn, Efternavn

– E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere Tjenesten til dig.

Opbevaringstiden for personoplysningerne afhænger af typen af personoplysninger samt lovhjemmel til at behandle de pågældende personoplysninger. Dine personoplysninger bliver slettet så snart vi ikke længere har en lovlig grund til at behandle dem. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Mediehuset Friheden A/S, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Mediehuset Friheden A/S er: Charlotte Hoffmeyer

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Mediehuset Friheden A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til hej@frihedsbrevet.dk.

 

Abonnementsvilkår for Mediehuset Friheden

 • Indholdsfortegnelse
 • Vilkår og betingelser for abonnement på Frihedsbrevet
 • Aftalens indgåelse
 • Sådan fungerer dit medlemskab
 • Forudsætninger for tilgang til Frihedsbrevet
 • Brug af Frihedsbrevet
 • Betalingsvilkår
 • Kampagnetilbud
 • Begrænsninger på Frihedsbrevet
 • Ophavsret i Frihedsbrevet
 • Opsigelse eller pause af dit Frihedsbrevet-medlemskab
 • Opsigelse
 • Ændring af vilkår
 • Fortrydelsesret
 • Tilbagebetaling
 • Priser
 • Medlemskab gennem partneraftale (Først muligt fra oktober 2021)
 • Studierabat for studerende (Først muligt fra oktober 2021)
 • Persondatapolitik
 • Cookies
 • Oplysning om klagemuligheder
 • Disse generelle vilkår gælder for aftale om levering og drift af Mediehuset Frihedens medlemstjeneste med personligt tilpassede funktioner, der udbydes af Mediehuset Friheden A/S med CVR nr. 42285951 (herefter ”Frihedsbrevet”).

Aftalens indgåelse

Du skal være fyldt 18 år for at købe et medlemskab på Frihedsbrevet. Når du køber et medlemskab på Frihedsbrevet (også kaldet ”tjenesten”), indgår du aftale med Frihedsbrevet.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på Frihedsbrevet.dk kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit medlemskab er aktivt. Derudover kan du på din profilside printe kvitteringer for alle dine køb.

Som medlem på Frihedsbrevet får du adgang til at anvende det indhold, som er stillet til rådighed for tjenesten. Det indhold, der er adgang til via medlemskab på Frihedsbrevet, fremgår på www.frihedsbrevet.dk Indholdet i tjenesten opdateres løbende, og vi forbeholder os retten til at tilføje, ændre og fjerne indhold uden varsel.

Frihedsbrevet gør det muligt for dig (“du”, “dig” eller “Medlemmet”) at få adgang til digitalt indhold (“Indholdet”) via internettet og e-mail. Hvis du opretter en konto, bestiller en gratis periode og/eller medlemskab hos Frihedsbrevet, streamer, downloader, opnår adgang til og/eller bruger Frihedsbrevets hjemmeside, bruger en tillægstjeneste eller -produkt stillet til rådighed af Frihedsbrevet eller på anden måde opnår adgang til eller bruger Indholdet eller nogle af Frihedsbrevets funktioner stillet til rådighed af Frihedsbrevet, indgår du en bindende aftale med Frihedsbrevet og accepterer at overholde disse Vilkår. Du accepterer hermed også, at Frihedsbrevet må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Frihedsbrevets persondatapolitik.

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som til enhver tid er gældende ved din brug af Frihedsbrevet uanset eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Din accept af Vilkårene er en betingelse for, at du kan opnå adgang til og bruge Frihedsbrevet. Ved at acceptere Vilkårene erklærer du dig indforstået med, at Frihedsbrevet til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Frihedsbrevet, hvis du misligholder Vilkårenes indeholdte bestemmelser. Hvis du ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er du ikke berettiget til at bruge Frihedsbrevet eller til at opnå adgang til eller forbruge Indhold stillet til rådighed af Frihedsbrevet.

Supplerende vilkår og betingelser kan gælde for dele af Frihedsbrevet, f.eks. regler om en bestemt konkurrence eller kampagne, yderligere vilkår og betingelser for tillægsydelser eller andre aktiviteter eller vilkår, der kan være gældende for bestemte former for indhold, vedrørende særskilte medlemskaber, produkter eller software, som er tilgængelige via Frihedsbrevet. Hvis supplerende vilkår og betingelser er nødvendige, vil du blive oplyst herom i forbindelse med de pågældende aktiviteter eller produkter. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som Frihedsbrevet måtte fastsætte, gælder i tillæg til nærværende Vilkår, og vil i tilfælde af uoverensstemmelse have forrang for Vilkårene.

Disse Vilkår, Frihedsbrevets persondatapolitik og eventuelle yderligere vilkår og/eller tillægsvilkår og -betingelser fra Frihedsbrevet benævnes heri samlet “Vilkårene”.

Den gældende udgave af Vilkårene kan til enhver tid findes på Frihedsbrevets hjemmeside www.frihedsbrevet.dk

Sådan fungerer dit medlemskab

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit medlemskab, så er medlemskabet på Frihedsbrevet fortløbende og fornyes automatisk. I forbindelse med oprettelsen af medlemskabet accepterer du således, at Frihedsbrevet automatisk kan trække penge på dit Dankort, betalingskort eller andet betalingsmiddel tilkoblet dit medlemskab, hver gang medlemskabet fornyes. Dette gælder også ved gratis periode, hvor dit medlemskab automatisk vil blive fornyet med et betalt medlemskab efter den gratis periode.

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit medlemskab til udløb af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit medlemskab inden udløb af en gratis periode.

Forudsætninger for tilgang til Frihedsbrevet

For at tilgå og anvende Indhold på Frihedsbrevet skal du være aktivt medlem og tilgå onlinetjenesten via www.frihedsbrevet.dk Den opkrævede pris for medlemskabet inkluderer ikke eksterne omkostninger som f.eks. dataforbrug.

Brug af Frihedsbrevet forudsætter, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særlig software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er dit eget ansvar at tilkøbe internet eller datamedlemskab for at muliggøre streaming af digitalt indhold. 

For at kunne benytte Frihedsbrevet skal du bruge en digital enhed, der er forbundet med internettet og som opfylder Frihedsbrevets tekniske krav, samt oplyse os om og tilknytte dit foretrukne betalingsmiddel, som til enhver tid skal være godkendt af Frihedsbrevet.

Frihedsbrevet forbeholder sig retten til løbende at vurdere, hvilke enheder brugeren kan benytte.

Frihedsbrevet forbeholder sig retten til at ændre de tekniske krav til brugen af Frihedsbrevet og til at ændre, tilføje eller fjerne samarbejdspartnere og betalingsmidler til enhver tid. Frihedsbrevet skal bestræbe sig på at underrette dig via e-mail om eventuelle ændringer, der begrænser din tekniske evne til at benytte Frihedsbrevet. Sådan underretning skal gives senest 30 dage før ændringen træder i kraft. Frihedsbrevet forbeholder sig til enhver tid ret til at tilføje eller fjerne en samarbejdspartner eller betalingsløsning uden først at underrette dig derom.

Brug af Frihedsbrevet

Brug af Frihedsbrevet må kun ske til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

Frihedsbrevet kan anvendes samtidig på flere forskellige enheder i form af tablets og smartphones udelukkende tilhørende husstanden. Hver gang du anvender dit medlemskab på Frihedsbrevet på en ny enhed registreres denne enhed på dit medlemskab. Der kan maksimalt anvendes fem forskellige enheder. Hvis du har spørgsmål til dette eller problemer med at tage ny enhed i brug, så kontakt os på hej@frihedsbrevet.dk.

Du har adgang til dit indhold, så længe du har et gyldigt medlemskab. Det er ikke tilladt at tilegne sig dette indhold via andre mekanismer end dem, som er tilgængelige via tjenesten. Indholdet må således ikke kopieres og/eller gøres tilgængeligt uden for tjenesten.

Frihedsbrevet kan indeholde eksterne links og andre elementer, som er genereret af samarbejdspartnere eller øvrige eksterne parter. Forekomsten af sådanne elementer er ikke ensbetydende med, at Frihedsbrevet har godkendt eller verificeret de fakta, holdninger eller synspunkter, som er genereret af disse samarbejdspartnere eller øvrige eksterne parter, og Frihedsbrevet kan således ikke tages til indtægt for eller gøres ansvarlig for disse.

Betalingsvilkår

Påbegyndelse af et Frihedsbrevet-medlemskab finder sted ved køb af dette. Herefter opkræves der fortløbende betaling ved hjælp af den betalingsform, du har angivet ved købet og afhængig af hvilket medlemskab, du har købt. Du kan altid redigere den tilknyttede betalingsform under betalingsform i “Min side” på www.frihedsbrevet.dk

Såfremt du har fået en gratis periode, opkræves betaling for Frihedsbrevet-medlemskabet først, efter den gratis periode er udløbet. Hvis du opsiger dit medlemskab i løbet af perioden, vil du ikke blive opkrævet betaling for medlemskabet.

Ved første betaling, vil du blive opkrævet den fulde periode. Prisen for dit Frihedsbrevet-medlemskab trækkes automatisk den dag, du tilmeldte dig, i hver måned, via den valgte, tilknyttede betalingsform (f.eks. betalingskort).

Efter indmeldelse vil medlemskabet automatisk blive fornyet indtil opsigelse.

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit Dankort eller dit betalingskort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på www.frihedsbrevet.dk. Manglende opdatering af dine kort-oplysninger og dermed manglende betaling, vil medføre, at dit medlemskab ophører.

Kampagnetilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et medlemskab på Frihedsbrevet kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud, eksempelvis en gratis periode. Hvis du tidligere har abonneret på Frihedsbrevet, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud før tidligst seks måneder efter, at dit seneste medlemskab er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af medlemskabet.

Vi kan i særlige tilfælde tilbyde rabatter i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på sitet. På den måde er prisen, du ser, altid “Din pris”. Dette følger gældende retningslinjer fra forbrugerombudsmanden.

Begrænsninger på Frihedsbrevet

Frihedsbrevet-medlemskabet er personligt og må alene bruges af privatpersoner til egne formål. Medlemskabet må ikke deles, og det er ikke tilladt at benytte medlemskabet til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Ophavsret i Frihedsbrevet

Du må ikke benytte Frihedsbrevet-medlemskabet på anden måde, end det er tiltænkt og beskrevet i Vilkårene. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af indhold fra Frihedsbrevet er forbudt, inklusiv men ikke begrænset til:

at optage, afbillede, kopiere, offentliggøre eller videregive Indholdet,

at overdrage brugernavn og password til tredje part,

at omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte Frihedsbrevet mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering, reproduktion, distribution, eller

at benytte Frihedsbrevet i strid med gældende dansk lovgivning.

Frihedsbrevet kan til hver en tid lukke adgang til Frihedsbrevet for et medlem, såfremt man finder grund til at tro, at Frihedsbrevet misbruges.

Indholdet i Frihedsbrevet tilhører Frihedsbrevet og en eller flere tredjepart(er) og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af Indholdet som beskrevet i disse Vilkår er forbudt og vil kunne forfølges retsligt af Frihedsbrevet og/eller ophavsmanden. Som Frihedsbrevet-medlem har du ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Som Frihedsbrevet-medlem forstår og anerkender du, at rettighedshaver til Frihedsbrevets Indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser – direkte over for Frihedsbrevet-medlemmet.

Opsigelse eller pause af dit Frihedsbrevet-medlemskab

Et medlemskab til Frihedsbrevet er fortløbende indtil opsigelse, og du kan til enhver tid opsige dit medlemskab til udløb af den periode, som du har betalt for. Du opsiger dit medlemskab under “Min side”. Ved opsigelse af dit medlemskab modtager du en bekræftelse pr. e-mail. Modtager du ikke en bekræftelse på opsigelsen af dit medlemskab, kan du ikke anse dit medlemskab som opsagt og bedes kontakte os på hej@frihedsbrevet.dk.

Ved opsigelse af medlemskabet stopper den automatiske fornyelse. Du har adgang til indholdet i Frihedsbrevet resten af den aktive medlemskabsperiode efter opsigelse. Du er naturligvis altid velkommen til at tilmelde dig som Frihedsbrevet-medlem igen.

Ændring af vilkår

Frihedsbrevet kan med én måneds varsel ændre Vilkårene for denne aftale eller indføre regler, vilkår eller betingelser for brug af Frihedsbrevet-medlemskabet. Du vil blive informeret herom via den e-mailadresse, som du har oplyst ved tilmelding, og på www.frihedsbrevet.dk. Fortsat brug af medlemskabet efter vilkårsændringer vil blive set som accept af de ændrede vilkår fra din side.

Ansvarsbegrænsning og forbehold 

Frihedsbrevet tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiden, og kan ikke stilles til ansvar for, hvad en samarbejdspartner har angivet på egen hjemmeside. Frihedsbrevet stræber efter, at hjemmesiden er tilgængelig døgnet rundt, men vi kan ikke garantere, at siden til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Frihedsbrevet kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiden, såsom skader på dit computersystem eller tab af data. Som nævnt tidligere, er du selv ansvarlig for tilkøb af internet, software mv. for at tilgå Frihedsbrevets hjemmeside, derfor fraskriver Frihedsbrevet sig ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt vores ydelser uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. 

Fortrydelsesret

Du har en fortrydelsesret på 14 dage ved oprettelse som Frihedsbrevet-medlem. Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan gå ind og afmelde dit abonnement på ‘Min Side’ på frihedsbrevet.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen på 14 dage fra oprettelsestidspunktet er udløbet.

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb og påberåber dig fortrydelsesretten jf. gældende Vilkår, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig. Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse, såfremt du opfylder betingelserne herfor.

Priser

Alle priser er gældende udsalgspriser inkl. moms.

Prisen for et månedsbetalt medlemskab er 79,- pr. måned og betales månedligt.

Prisen for et årsbetalt medlemskab er 749,- pr. år og betales årligt.

Frihedsbrevet kan løbende foretage prisændringer. Frihedsbrevet kan foretage regulering af medlemsprisen som følge af øgede udgifter forbundet med tjenesten, omkostninger til leverandører og samarbejdspartnere, imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i Frihedsbrevets medlemskaber og tjenester. Såfremt Frihedsbrevet foretager prisændringer, underretter Frihedsbrevet medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-mailkommunikation til prisændringen træder i kraft. Medlemmet har i dette tilfælde altid mulighed for at opsige medlemskabet.

Medlemskab gennem virksomhed/erhverv/institution eller partnerskab (Først muligt fra oktober 2021)

Som medlem hos en virksomhed/erhverv/institution eller partnerskab, kan du oprette et medlemskab på Frihedsbrevet til særlige priser. Kontakt venligst hej@frihedsbrevet.dk for at høre mere om gældende priser.

Studierabat for studerende (Først muligt fra oktober 2021)

Som studerende får du 50% studierabat på Frihedsbrevet-medlemskabet. Du kan få studierabat i op til 5 år. For at få adgang til studierabat skal du sende et billede af gyldigt studiekort til hej@frihedsbrevet.dk. Så sender vi dig en unik rabatkode, som du kan bruge ved betaling.

Persondatapolitik

Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du f.eks. opretter dig som Frihedsbrevet-medlem, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.

Se vores persondatapolitik længere oppe på siden.

Cookies

Ved at benytte Frihedsbrevet accepterer du, at vi bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Læs mere om, hvilke cookies, der bruges på Frihedsbrevet på længere nede på siden.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse hej@frihedsbrevet.dk

Cookiepolitik for Mediehuset Friheden

På http://frihedsbrevet.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Før der placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke. Du kan se og ændre dine personlige cookie indstillinger nederst på siden her.

Vi anvender følgende former for cookies: 

Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger.

Statistikcookies:Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. De indsamlede oplysninger indgår i eksempelvis analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, og som derfor skal være nemme at finde, så brugervenligheden bliver forbedret.

Personaliserede cookies: Personaliserede cookies bruges til at give dig mere målrettet og relevant indhold, eksempelvis i form af foreslået information og artikler. Personaliserede cookies indsamler oplysninger ved at følge med os rundt på en hjemmeside, hvor de samler vores digitale fodspor op. De kaldes derfor også ”trackingcookies”. Der er ikke tale om at indsamle oplysninger om din færden for at bruge det til markedsføring.

Markedsføringscookies: Når cookies bruges i et kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig, er der tale om markedsføringscookies. Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider, på samme måde som personaliserede cookies gør. Markedsføringscookies er derfor også ”trackingcookies”.

Du kan til enhver tid afvise og slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på Webshop Cookies og Privatlivspolitik. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på http://frihedsbrevet.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Frihedesbrevets hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: hej@frihedsbrevet.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

Cookie consent