30 sekun­der, der ændre­de hashgaden

Ikke fær­re end 20 mænd fra det nuvæ­ren­de Coman­ches MC udgjor­de det tæske­hold, som sid­ste for­år trop­pe­de op i Pus­her Stre­et og over­faldt en med­ar­bej­der i en HA-kon­trol­le­ret has­h­bod. Det mener poli­ti og ankla­ger, som nu er klar til at træk­ke flok­ken i ret­ten. Set på afstand og med nutid­søj­ne står epi­so­den til­ba­ge som det, der lig­ner en skæb­ne­stund for hashgaden. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her