Årets bog hand­ler om sor­gens klam­me blindgyder

Den­ne uges Fri Kri­tik, som også er årets sid­ste, giver en anbe­fa­ling af en uak­tu­el udgi­vel­se om ver­dens mest radi­ka­le hukom­mel­ses­tab. Des­u­den afslø­res min stør­ste læse­op­le­vel­se i det for­gang­ne år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her