Årets bog hand­ler om sor­gens klam­me blindgyder

Den­ne uges Fri Kri­tik, som også er årets sid­ste, giver en anbe­fa­ling af en uak­tu­el udgi­vel­se om ver­dens mest radi­ka­le hukom­mel­ses­tab. Des­u­den afslø­res min stør­ste læse­op­le­vel­se i det for­gang­ne år. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.