Afhop­per fra Fader­hu­set: Unge krist­ne Tik­To­ke­re er instru­men­ter for Ruth Kristiansen

Ruth Evensen stÂr i spidsen for lokalliste, som krÊver en lokal skadestue p Lolland. /ritzau/ (Per Rasmussen/POLFOTO/arkiv)

Det unge krist­ne influ­en­cer­par Dani­el og Deb­bie har i den sene­ste tid været i medi­er­nes søge­lys – sær­ligt på grund af deres direk­te for­bin­del­ser til Ruth Kri­sti­an­sen, tid­li­ge­re Ruth Even­sen og leder af det kon­tro­ver­si­el­le tros­fæl­les­skab Fader­hu­set. Et tid­li­ge­re med­lem af Fader­hu­set for­tæl­ler nu til Fri­heds­bre­vet, at hun mener, at det unge par er et instru­ment for udbre­del­sen af Ruth Kri­sti­an­sens tro. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her