Afsløring: Her er den danske svindler, som hele verden leder efter

Den danske marathonsvin­dler Youssef Khater er en efter­søgt herre, efter han fik hov­e­drollen i en ny Net­flix-doku­men­tar. Den nu inter­na­tion­alt kendte bedrager er opvok­set i Brøn­der­slev, har begravet en kvin­de lev­ende og har ifølge en række kilder svin­dlet sig gen­nem tilværelsen i mere end 10 år. Fri­heds­brevet har ful­gt i hælene på Youssef Khater de sen­este tre år, og har nu som de første fun­det og kon­fron­teret svin­dleren i Dan­mark. På bag­grund af omfat­tende research og en lang række kilder kan Fri­heds­brevet nu afdække den sys­tem­a­tiske, grove svin­del i den nye pod­cast­serie Marathon­man­den.

Hvis du har oplysninger om sagen, som du ønsker at dele med os, kan du kon­tak­te Fri­heds­brevet anonymt på sikker mail: marathonmanden@protonmail.com

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.