Amne­sty i Dan­mark har ikke nævnt angre­bet på Sal­man Rus­h­die med ét ord: “Vi går ikke ud og siger noget om alt muligt”

FILE Û The author Salman Rushdie in New York on Aug. 27, 2012. (Richard Perry/The New York Times)

Efter for­fat­ter Sal­man Rus­h­die, der siden 1989 har levet med en fatwa hæn­gen­de over hove­d­et fra det iran­ske præ­stesty­re, blev for­søgt dræbt til et lit­te­ra­tu­rar­ran­ge­ment i sta­ten New York fre­dag den 12. august, strøm­me­de det med det sam­me ind med sym­pa­ti­er­klæ­rin­ger fra stats­le­de­re i hele ver­den. Til gen­gæld var der lar­men­de tavst fra den hæder­kro­ne­de men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tion Amne­sty, der ellers slår sig op på at kæm­pe for ytrings­fri­hed og menneskerettigheder. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her