Ano­ny­me pro­fi­ler ankla­ger del­ta­ge­re i doku­men­tar om over­greb i nat­te­li­vet for at lyve: “Det er et angreb på min person”

Siden Rosa­li­na Krøy­er offent­ligt for­tal­te, at hun som 16-årig ople­ve­de, at en video af hen­de, der har sex, blev delt på soci­a­le medi­er uden hen­des samtyk­ke, har ano­ny­me pro­fi­ler på især inter­net­forum­met Red­dit tru­et med at dele fle­re video­er og beske­der fra hen­de, som angi­ve­ligt skul­le bevi­se, at hun lyver. Det sker som føl­ge af doku­men­tar­se­ri­en Mis­brugt i Nat­te­li­vet fra TV 2 ECHO, hvor kvin­der for­tæl­ler om seksu­el­le over­greb, digi­ta­le kræn­kel­ser og syste­ma­tisk udnyt­tel­se af tee­na­gepi­ger i det køben­havn­ske nat­klub­mil­jø. Ved du noget? Så skriv helt ano­nymt til os på maya@frihedsbrevet.dk.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her