At dyr­ke John­ny fra Kan­dis er bed­re end at gå til psykolog

I den­ne uges Fri Kri­tik fin­der du en anmel­del­se af den omdis­ku­te­re­de doku­men­tar­film om en af dansk­top­pens mest inter­es­san­te fæno­me­ner: John­ny Han­sen fra Kan­dis og hans fans. Der­til for­tæl­ler jeg om genop­fin­del­sen af den psy­ko­ak­ti­ve lam­pe Drea­ma­chine, som én af Wil­li­am Bur­roug­hs ven­ner oprin­de­ligt udvik­le­de i 1959. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her