Både i Ukraine og Syrien er fremmedkrigere drevet af følelser

Man bør være var­som med at se fremmed­krigere som én sam­let gruppe. Der­for er det også essen­tielt at blive klogere på, hvor der er fællestræk, og hvor de forskel­lige grup­peringer adskiller sig fra hinan­den med hen­syn til motiverne for at delt­age i en fremmed krig. Så hvilke lighed­er og forskelle kan vi på nuværende tid­spunkt skit­sere mellem de danske fremmed­krigere, som er rejst til Syrien og dem, der er rejst til Ukraine? Det han­dler denne uges Fri Jihad om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.