Bacon – kød­temp­lets hel­li­ge gral

Det­te nyheds­brev er essen­sen af en kul­ti­ve­ret car­ni­vo­res beken­del­ser til køde­ts lyst. Vi skal snak­ke om nøg­len til gastro-orak­ler­nes hem­me­li­ge ser­van­te. Den egent­li­ge huma­ne bevidst­heds balan­ce­bom. Alle hel­li­ge skrif­ters moder-pro­te­in: BACON! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.