Ber­ling­s­kes che­fre­dak­tør om ansæt­tel­se af Simon Ander­sen efter dob­bel­trol­le i Sam­sam-sag: “Et til­lids­spørgs­mål mel­lem ham og mig”

Som davæ­ren­de nyheds­chef på avi­sen var Simon Ander­sen for år til­ba­ge med til at afslø­re den såkald­te Sam­sam-sag, som træk­ker trå­de til FE-sagen, sam­ti­dig med at han i det skjul­te age­re­de mel­lem­mand for davæ­ren­de FE-chef Lars Find­sen og Ahmed Sam­sams advokat. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her