Besty­rel­ses­for­mand i Char­lot­ten­borg Fon­den træk­ker sig efter cen­sur af rus­sisk kunstner

John Kør­ner har tirs­dag mor­gen truk­ket sig som besty­rel­ses­for­mand for Char­lot­ten­borg Fon­den. Det oply­ser han til Fri­heds­bre­vet. Det sker efter, at Char­lot­ten­borg Fon­den “på grund af kon­flik­ten i Ukrai­ne” har taget vær­ker af den rus­si­ske kunst­ner Ser­gei Pro­foki­ev ud af for­år­s­ud­stil­lin­gen på Kunst­hal Char­lot­ten­borg – selv­om kunst­ne­rens vær­ker inde­hol­der en kri­tik af syste­met i Rusland. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.