Besty­rel­ses­for­mand i Char­lot­ten­borg Fon­den træk­ker sig efter cen­sur af rus­sisk kunstner

John Kør­ner har tirs­dag mor­gen truk­ket sig som besty­rel­ses­for­mand for Char­lot­ten­borg Fon­den. Det oply­ser han til Fri­heds­bre­vet. Det sker efter, at Char­lot­ten­borg Fon­den “på grund af kon­flik­ten i Ukrai­ne” har taget vær­ker af den rus­si­ske kunst­ner Ser­gei Pro­foki­ev ud af for­år­s­ud­stil­lin­gen på Kunst­hal Char­lot­ten­borg – selv­om kunst­ne­rens vær­ker inde­hol­der en kri­tik af syste­met i Rusland. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her