Bil­le Augusts film om kunst er uden kunst­ne­risk substans

Det mest pro­ble­ma­ti­ske ved ‘Pag­ten’ er det run­gen­de tom­rum, der efter­la­des der, hvor sel­ve lit­te­ra­tu­ren skul­le have været i fil­men. Der er for­bløf­fen­de lidt kunst­ne­risk sub­stans i en film, der hand­ler om for­løs­ning af kunst­ne­risk talent … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.