Bil­le Augusts film om kunst er uden kunst­ne­risk substans

Det mest pro­ble­ma­ti­ske ved ‘Pag­ten’ er det run­gen­de tom­rum, der efter­la­des der, hvor sel­ve lit­te­ra­tu­ren skul­le have været i fil­men. Der er for­bløf­fen­de lidt kunst­ne­risk sub­stans i en film, der hand­ler om for­løs­ning af kunst­ne­risk talent … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her