Bizar­re kon­cep­ter tester film- og serieland

I den­ne uges Fri Kri­tik kører jeg kar­ru­sel i mul­ti­ver­set via indie-suc­ce­sen Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re All at Once, der efter et langt og ind­brin­gen­de bio­gr­af­liv nu sæt­ter strøm til strea­m­ingtje­ne­ster­ne. Og så ser jeg, hvad den cana­di­ske komi­ker Nat­han Fiel­der har fun­det på i sit nye, bin­de­ga­le tv-show The Rehear­sal. Det er ikke små­ting, skul­le jeg hil­se og sige. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.