Bizar­re kon­cep­ter tester film- og serieland

I den­ne uges Fri Kri­tik kører jeg kar­ru­sel i mul­ti­ver­set via indie-suc­ce­sen Eve­ryt­hing Eve­rywhe­re All at Once, der efter et langt og ind­brin­gen­de bio­gr­af­liv nu sæt­ter strøm til strea­m­ingtje­ne­ster­ne. Og så ser jeg, hvad den cana­di­ske komi­ker Nat­han Fiel­der har fun­det på i sit nye, bin­de­ga­le tv-show The Rehear­sal. Det er ikke små­ting, skul­le jeg hil­se og sige. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her