Bla­zer-revo­lu­tion på CBS: I alle-mai­len fin­des fællesskabet 

Fri­heds­bre­vet var med, da en grup­pe stu­de­ren­de på CBS for før­ste gang i uni­ver­si­te­tets histo­rie mød­te op og demon­stre­re­de mod direk­tio­nen.  Optø­jer­ne var kon­trol­le­re­de, høfli­ge og over­ra­sken­de nok base­ret på dia­log, og demon­stran­ter­ne var klædt i bla­ze­re og laksko. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her