Boykottet vinbonde spammede, stalkede og forstod ikke et nej

Fri­heds­brevet har talt med en række kvin­der, der enten er eller har været i den danske restau­ra­tions­branche, om deres oplevelser med en uden­land­sk vin­bonde med forbindelse til danske forhan­dlere og promi­nente restau­ran­ter. Kvin­derne fortæller om stalk­ing på sociale medi­er, at blive for­ful­gt og opsøgt på deres hjem­mead­ress­er og grænseover­skri­dende adfærd. Den danske vin­im­portør Ros­forth & Ros­forth har tidligere givet udtryk for over­raskelse over anklagerne, men erk­ender i dag, at de ikke har gjort nok, da de før anklagerne kom frem i offent­lighe­den blev opmærk­somme på vin­bon­dens grænseover­skri­dende adfærd. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.