Bran­ding-eks­pert: Tyve­ri er en gave til museum

Kun­sten i Aal­borg har sagsøgt kunst­ner Jens Haa­ning for at være løbet afsted med 532.000 kro­ner i for­bin­del­se med vær­ket Take The Money and Run. Jens Haa­ning med­del­er til Fri­heds­bre­vet fra sin resi­dens i Syd­frank­rig, at han ikke har tænkt sig at beta­le pen­ge­ne til­ba­ge. Og i vir­ke­lig­he­den bur­de muse­et i Aal­borg måske tak­ke den far­ve­ri­ge kunst­ner: Iføl­ge en eks­pert er vær­di­en af den omta­le, muse­et har fået i alle ver­dens medi­er, nem­lig langt mere værd end de pen­ge, som Haa­ning har stjålet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.