Bran­ding-eks­pert: Tyve­ri er en gave til museum

Kun­sten i Aal­borg har sagsøgt kunst­ner Jens Haa­ning for at være løbet afsted med 532.000 kro­ner i for­bin­del­se med vær­ket Take The Money and Run. Jens Haa­ning med­del­er til Fri­heds­bre­vet fra sin resi­dens i Syd­frank­rig, at han ikke har tænkt sig at beta­le pen­ge­ne til­ba­ge. Og i vir­ke­lig­he­den bur­de muse­et i Aal­borg måske tak­ke den far­ve­ri­ge kunst­ner: Iføl­ge en eks­pert er vær­di­en af den omta­le, muse­et har fået i alle ver­dens medi­er, nem­lig langt mere værd end de pen­ge, som Haa­ning har stjålet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her