Bro­der­ska­ber­nes begrænsninger

Satu­da­rah Tetap, Tetap Satu­da­rah og Angels Fore­ver, Fore­ver Angels. Sådan lyder et par af rock­er­klub­ber­ne Satu­da­rah og Hells Angels’ mest berøm­te bon­mo­ter. Med mil­jø­ets for­kær­lig­hed for bog­stav- og tal­ko­der ofte for­kor­tet til STTS og AFFA. For er man først slup­pet igen­nem nåleø­jet til de ubry­de­li­ge bro­der­ska­ber, som orga­ni­sa­tio­ner­ne bryster sig af at være, ja, så varer fæl­les­ska­bet og tro­ska­ben mod klub­bens navn, logo og far­ver for evigt. Eller… i hvert fald lige ind­til klub­ben skif­ter navn, eller man selv bli­ver smidt ud. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her