Cap­tain Ukrai­ne tager Vesten med storm

Præ­si­dent Volo­dy­myr Zelenskij er unæg­te­ligt ble­vet ansigt på det ukrain­ske oprør mod rus­ser­nes inva­sion af lan­det. På soci­a­le medi­er spre­der hans kort­fat­te­de, men kon­se­kven­te udta­lel­ser sig som en step­pe­brand, og man­ge ste­der på net­tet er det alle­re­de muligt at købe mer­chan­di­se med hans efter­hån­den iko­ni­ske citat: “Jeg har brug for ammu­ni­tion. Ikke et lift”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.