Cap­tain Ukrai­ne tager Vesten med storm

Præ­si­dent Volo­dy­myr Zelenskij er unæg­te­ligt ble­vet ansigt på det ukrain­ske oprør mod rus­ser­nes inva­sion af lan­det. På soci­a­le medi­er spre­der hans kort­fat­te­de, men kon­se­kven­te udta­lel­ser sig som en step­pe­brand, og man­ge ste­der på net­tet er det alle­re­de muligt at købe mer­chan­di­se med hans efter­hån­den iko­ni­ske citat: “Jeg har brug for ammu­ni­tion. Ikke et lift”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her