Cos­ta del Crime

De 4.500 er pen­sio­ni­ster, og de reste­ren­de tæl­ler med garan­ti et stort antal lovly­di­ge bor­ge­re, som bidra­ger posi­tivt til det span­ske sam­fund. Men sær­ligt Sol­ky­sten har fået ry som et euro­pæ­isk gangster’s para­di­se. Et slar­af­fen­land for lys­sky typer med smag for at leve livet i solen og fort­sæt­te de for­ret­nin­ger, de slap her­hjem­me, under mere beha­ge­li­ge himmelstrøg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her