Cre­men af krab­ben – en direk­te vej til skaldyrshimlen

”Havet er skønt” syn­ger Tho­mas Eje i Dis­neys teg­ne­film Den Lil­le Havfrue. Hr. Eje læg­ger stem­me til Seba­sti­an, som er havfru­en Ari­els BFF, og han er en noget neu­ro­tisk hum­mer, der med en kær­lig og lidt over­be­skyt­ten­de atti­tu­de er mæg­ler mel­lem den post-tee­na­ge­de havfrue Ari­el, der er lidt for nys­ger­rig på livet, og hen­des far Kong Nep­tun. Lad os dvæ­le ved skal­dy­ret Seba­sti­an, for ser­ve­re­de man ham kogt med en lil­le skål smel­tet smør og lidt godt brød, så vil­le man med garan­ti være i skal­dyrs­him­len. Hvis man er til den slags, og det er jeg! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.