Cre­men af krab­ben – en direk­te vej til skaldyrshimlen

”Havet er skønt” syn­ger Tho­mas Eje i Dis­neys teg­ne­film Den Lil­le Havfrue. Hr. Eje læg­ger stem­me til Seba­sti­an, som er havfru­en Ari­els BFF, og han er en noget neu­ro­tisk hum­mer, der med en kær­lig og lidt over­be­skyt­ten­de atti­tu­de er mæg­ler mel­lem den post-tee­na­ge­de havfrue Ari­el, der er lidt for nys­ger­rig på livet, og hen­des far Kong Nep­tun. Lad os dvæ­le ved skal­dy­ret Seba­sti­an, for ser­ve­re­de man ham kogt med en lil­le skål smel­tet smør og lidt godt brød, så vil­le man med garan­ti være i skal­dyrs­him­len. Hvis man er til den slags, og det er jeg! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her