Dan­marks Radio bekræf­ter: Laver doku­men­tar om Sara Omar efter rets­lig strid om ret­tig­he­der­ne til gam­le optagelser

For­fat­ter Sara Omar kæm­per lige nu i lands­ret­ten for at stop­pe en doku­men­tar om hen­de, som bli­ver pro­du­ce­ret af komi­ke­ren Omar Marzouk og instruk­tø­ren Many­ar Parwa­ni. I rets­sa­len afslø­re­de Sara Omar, at hun midt i stri­den om det gam­le mate­ri­a­le med­vir­ker i en anden doku­men­tar, som Dan­marks Radio er i gang med at producere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her