Dansk doku­men­ta­rist næg­ter FBI adgang til sine unik­ke opta­gel­ser af Roger Sto­ne: “De må gå ret­tens vej”

epaselect epa09647040 Trump loyalist Roger Stone (R) reacts as he departs the Thomas O'Neill federal building after pleading the fifth before the January 6th congressional committee in Washington, DC, USA, 17 December 2021. The committee subpoenaed Stone, along with conspiracy theorist Alex Jones, earlier this year. EPA/JIM LO SCALZO

Den dan­ske doku­men­ta­rist Chri­stof­fer Guld­brand­sen har i fle­re år fulgt og fil­met den ame­ri­kan­ske lob­byist og beryg­te­de spin­ma­ski­ne Roger Sto­ne, som siges at være hjer­nen bag Donald Trumps eks­plo­si­ve poli­ti­ske kar­ri­e­re, og siden marts er Guld­brand­sen ble­vet kon­tak­tet af ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der, der under­sø­ger Sto­nes invol­ve­ring i stormen af Uni­ted Sta­tes Capi­tol den 6. janu­ar 2021. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her