Dansk doku­men­ta­rist næg­ter FBI adgang til sine unik­ke opta­gel­ser af Roger Sto­ne: “De må gå ret­tens vej”

epaselect epa09647040 Trump loyalist Roger Stone (R) reacts as he departs the Thomas O'Neill federal building after pleading the fifth before the January 6th congressional committee in Washington, DC, USA, 17 December 2021. The committee subpoenaed Stone, along with conspiracy theorist Alex Jones, earlier this year. EPA/JIM LO SCALZO

Den dan­ske doku­men­ta­rist Chri­stof­fer Guld­brand­sen har i fle­re år fulgt og fil­met den ame­ri­kan­ske lob­byist og beryg­te­de spin­ma­ski­ne Roger Sto­ne, som siges at være hjer­nen bag Donald Trumps eks­plo­si­ve poli­ti­ske kar­ri­e­re, og siden marts er Guld­brand­sen ble­vet kon­tak­tet af ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der, der under­sø­ger Sto­nes invol­ve­ring i stormen af Uni­ted Sta­tes Capi­tol den 6. janu­ar 2021. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.