Dan­ske fåre-bas­ser knal­der igen­nem, så vi kan få lam

Der er ingen grund til at vige udenom, så jeg går direk­te til sagen: Vi er nødt til at spi­se meget mere lam­me­kød fra Dan­mark. Det er en synd og en skam, at det meste af det lam­me­kød, der bli­ver brugt pen­ge på i Dan­mark, kom­mer fra den anden side af jord­klo­den. Det kun­ne jeg skri­ve stol­pe op og stol­pe ned om, men i bund og grund hand­ler det om, at det lam, vi pro­du­ce­rer i Dan­mark, gan­ske enkelt er noget af ver­dens allerbedste. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her