Den dig­i­tale ter­ror og dens tilskuere

Det er heldigvis de fær­reste, som i løbet af deres liv kom­mer til at overvære ter­rorhan­dlinger uden, at det skyldes, at de formi­dles gen­nem medi­er og online plat­forme. Der­i­mod har de fleste unge og vok­sne for­mentlig set video­er af de fly, som fløj ind i World Trade Cen­ter i 2001, og mange har også set pro­pa­gan­davideo­er og eksplic­it vold­elige optagelser af mord og tor­tur i den jihadis­tiske ter­rors navn. Men hvilken effekt har disse gru­fulde video­er på forskel­lige grup­per af beskuere – og hvad bliv­er der gjort for at mindske omfanget af online ter­ror­til­skyn­delse? Det han­dler denne uges Fri Jihad om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.