Den kul­turelle gul­dalder, der aldrig kom

I juni 2019 trak statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen Joy Mogensen ud ad borgmesterkon­toret i Roskilde og ind i Kul­tur­min­is­teri­et. Et halvt år senere kom coro­na-epi­demien til Dan­mark, og det blev Joy Mogensens opgave at styre det danske kul­turliv igen­nem den største krise i nyere tid. I sine to år som kul­tur­min­is­ter blev Joy Mogensen kri­tis­eret fra alle sider og blev af flere omgange udråbt til den mindst pop­ulære min­is­ter i YouGovs målinger. Men i sin sid­ste tid som min­is­ter løft­ede hun niveauet og her tre måned­er efter sin afgang, mens regerin­gen forhan­dler sit oplæg til finansloven på plads, kan man kon­statere, at hun ikke gjorde så skidt end­da, fortæller bestyrelsesled­eren for Dan­sk Kul­turliv og direk­tør for Dan­sk Teater, Peter Mark Lundberg. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.