Den urovæk­ken­de verdensfrelserinde

Med ‘Ver­dens­f­rel­se­rin­den’ stad­fæ­ster Niel­sen sin posi­tion som den frem­me­ste repræ­sen­tant for radi­kal sel­v­ud­le­ve­ring og betyd­nings­mæs­sig uaf­gø­r­lig­hed i dansk lit­te­ra­tur og kunst … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.