Det dan­ske mode­hus Gan­ni træk­ker kopi-ankla­get top til­ba­ge, men næg­ter at kal­de det en kopi

Den dan­ske desig­ner Elai­ne Hers­by ankla­ge­de for en uge siden mode­gi­gan­ten Gan­ni for at have kopi­e­ret hen­des design. “Det er vir­ke­lig ned­slå­en­de at se mit design bli­ve kopi­e­ret i et så dår­ligt for­søg på en efter­lig­ning. Og med tan­ke på den sto­re for­skel i stør­rel­sen på vores virk­som­he­der, føler jeg mig ret flov på jeres veg­ne over, at I ikke har desig­net noget selv,” skrev hun på sin Ins­ta­gram-pro­fil i et opslag, hvor hun ved­hæf­te­de et bil­le­de af en top fra Elai­ne Hers­by og en top fra Gan­ni, der iføl­ge Elai­ne Hers­by lig­ner til for­veks­ling. Det dan­ske mode­hus ønsker ikke at stil­le op til inter­view om sagen, men Fri­heds­bre­vet kan nu for­tæl­le, at Gan­ni har truk­ket deres top ud af deres kol­lek­tion, på trods af at de ikke mener, at der er tale om en kopi. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her