Det er her min lyk­ke­kli­to­ris skinner

Jeg har nor­malt ikke gjort mig i nytårs­for­sæt­ter, da jeg aldrig kan hol­de dem i mere end 2–3 dage. Så både ryger jeg igen og bru­ger ver­ba­le pro­fa­ni­te­ter over for min­dre­åri­ge. Men jeg har men­ne­sker omkring mig, der år efter år til­ken­de­gi­ver: ”NU SKAL VI FANDME HOLDE OP MED AT SPISE SUKKER.” For de fle­ste går det ret skidt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her