Det går op og ned i bandeland

Vel­kom­men til den­ne påskeud­ga­ve af Fri Ban­dit, der som et andet Kin­der-æg består af hele tre ting: Et efter­syn af den ver­se­ren­de debat om kniv­brug mel­lem justits­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S) og kri­mi­no­log David Saus­dal, en over­flyv­ning af de fak­ti­ske for­hold i ban­de­ver­de­nen og til sidst en slags opda­te­ring på den inter­na­tio­nalt efter­ly­ste og drabs­mistænk­te HA-rock­er Hasan Okutan. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her