Det her skal læses med Jør­gen Let­hs stemme

De sene­ste 10–15 år har det stol­te kål hel­dig­vis fået en vel­fortjent renæs­san­ce. I man­ge år kom folk kun i kon­takt med kål-væse­net som skældsord eller i en suk­ker-smadret form som ”rød­kål”. I ny og næ har man hos tra­di­tions­be­vid­ste hus­mødre kun­net fin­de stu­vet hvid­kål, og blandt krakil­ske 68’er-forældre har blom­kåls­grat­i­nen været en til­ba­ge­ven­den­de for­plej­nings­sarko­fag til skræk og advar­sel for fastfood-generationen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.