Det her skal læses med Jør­gen Let­hs stemme

De sene­ste 10–15 år har det stol­te kål hel­dig­vis fået en vel­fortjent renæs­san­ce. I man­ge år kom folk kun i kon­takt med kål-væse­net som skældsord eller i en suk­ker-smadret form som ”rød­kål”. I ny og næ har man hos tra­di­tions­be­vid­ste hus­mødre kun­net fin­de stu­vet hvid­kål, og blandt krakil­ske 68’er-forældre har blom­kåls­grat­i­nen været en til­ba­ge­ven­den­de for­plej­nings­sarko­fag til skræk og advar­sel for fastfood-generationen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her