Döner­dra­ma i Keba­bi­stan: “De kan bare skif­te navn”

Det lyder som et af de nav­ne, der var på blog­gen hos Walt Dis­ney, før han i sid­ste ende valg­te at gå med Agra­bah, som Alad­dins hjem­by; Keba­bi­stan. Det er dog nav­net på fem for­skel­li­ge spi­se­ste­der spredt ud i Køben­havn. De ser­ve­rer den sam­me mad. Logo og udse­en­de er det sam­me, men kun to af de fem restau­ran­ter har sam­me ejer, og det er ble­vet et problem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.