Döner­dra­ma i Keba­bi­stan: “De kan bare skif­te navn”

Det lyder som et af de nav­ne, der var på blog­gen hos Walt Dis­ney, før han i sid­ste ende valg­te at gå med Agra­bah, som Alad­dins hjem­by; Keba­bi­stan. Det er dog nav­net på fem for­skel­li­ge spi­se­ste­der spredt ud i Køben­havn. De ser­ve­rer den sam­me mad. Logo og udse­en­de er det sam­me, men kun to af de fem restau­ran­ter har sam­me ejer, og det er ble­vet et problem. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her