DR-generaldirektør: Tavshed er “dækkende”

Maria Rør­by Rønn, gen­eraldirek­tør i Dan­marks Radio, afvis­er at besvare spørgsmål om den pri­vate rela­tion mellem nyheds­di­rek­tør Sandy French og departe­mentschef i Statsmin­is­teri­et Bar­bara Bertelsen … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.