DR viser hyg­ge­ligt rej­se­pro­gram fra Qatar: “Et fint bidrag til en sam­let nuan­ce­ret dæk­ning af landet”

Om få måne­der fin­der VM i fod­bold sted i Qatar, og mens langt de fle­ste medi­er foku­se­rer på døde migran­t­ar­bej­de­re i tusind­vis, brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der, dår­li­ge ret­tig­he­der for kvin­der og kor­rup­tion i lan­det, har DR valgt at sen­de rej­se­pro­gram­met Nul Stjer­nerafsted til ørken­sta­ten. De to vær­ter på pro­gram­met, Jan Elhøj og Mor­ten Kirck­hoff, møder ikke nog­le af de tusind­vis af migran­t­ar­bej­de­re, der lever under sla­ve­lig­nen­de for­hold, selv­om det er den sto­re histo­rie om lan­det. Til gen­gæld er de blandt andet til kamel­løb og ude at se nær­me­re på et bære­dyg­tigt land­brug. Fri­heds­bre­vet har talt med Anne Gar­li­chs, pro­gram­chef for ekster­ne pro­duk­tio­ner i DR, om, hvor­for DR væl­ger at sen­de et rej­se­pro­gram om et land, hvor migran­t­ar­bej­de­re dør i hobe­vis i for­bin­del­se med plan­læg­nin­gen af det kom­men­de VM, som Qatar har fået på kor­rupt vis. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.