Dra­bet på Dra­gør Fort

Fem mænd er til­talt i en usæd­van­lig grov sag om dra­bet på den 54-åri­ge René Car­sten­sen i Dra­gør. De næg­ter sig skyl­di­ge. Tre af dem er med­lem­mer af rock­er­klub­ben Ban­di­dos MC. En fjer­de er tid­li­ge­re med­lem. Fem­te­man­den er en 56-årig erhvervs­mand, og det er iføl­ge poli­tiets teo­ri ham, der bestil­te en afstraf­fel­se af René Car­sten­sen, som var drifts­be­sty­rer på Dra­gør Fort og alt­så end­te med at dø af sine kvæstelser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her