”Du kan ikke være på det her for­lag, hvis du ikke er fuld!”

I den­ne uge dyk­ker Met­te Høeg ned i fol­ke­ven­ty­rets fader Stra­pa­ro­la og en moder­ne afspejl­ning af den mundt­li­ge for­tæl­letra­di­tion, der lever i fæno­me­net David Danmark… 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.