Duer, høge og en enkelt svane

“Jo yngre de kri­mi­nel­le er, jo mere hand­ler det om narko og hur­ti­ge pen­ge. Jo ældre de er, jo fle­re hvi­de pen­ge vil de have, og jo mere rig­tigt skal det se ud.” Sådan sag­de en kil­de med en årti­er lang løbe­ba­ne i under­ver­de­nen til mig efter at have set TV 2’s doku­men­tar Den sor­te sva­ne. Kil­den har tid­li­ge­re hand­let med sto­re mæng­der ulov­li­ge varer, sid­det i fængsel i åre­vis og har i øvrigt været en tur for­bi en af lan­dets sto­re ryg­mær­ke­klub­ber. Der er såle­des tale om en mand, der ved, hvad han taler om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her