Efter fri­tu­re­s­tegt Mars­bar: ”Jeg så ud, som om jeg var ble­vet skidt og skol­det i mun­den på én gang”

Der er så man­ge sprø­de ting, der er kom­plet lige­gyl­di­ge som kost. Og så er der sprø­de ting, der min­der mig om, hvor godt livet er, og hvor meget bed­re det kan bli­ve. I græn­selan­det mel­lem de to fin­des fri­tu­ren – dybstegningen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.