Efter statsmin­is­terens udtalelser: FDF anbe­faler, at borg­ere der har brug hjælp med psykiske lidelser at gå en pro­fes­sionel i stedet for til FDF

under spørgetime med statsminister Statsminister Mette Frederiksen i Folketingssalen på Christiansborg, tirsdag den 10. maj 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

I sid­ste uge svarede Mette Fred­erik­sen under en spørgerunde i Folketinget på spørgsmål vedrørende regerin­gens psyki­a­tri­pakke. “Jeg tror, der er mange af os, mig selv inklu­sive, der på grund af det friv­il­lige Dan­mark har fået løst mange prob­le­mer og udfor­dringer gen­nem livet og ikke har haft behov for pro­fes­sionel hjælp, for­di så har man sid­det i omk­læd­ningsrum­met og blevet gre­bet – billedligt talt – af sit fod­bold- eller hånd­bold­hold eller for mit ved­k­om­mende via FDF eller poli­tisk ung­dom­sar­be­jde,” lød svaret fra statsmin­is­teren. Fri­heds­brevet har spurgt FDF ind til deres arbe­jde med medlem­mer med psykiske lidelser for at under­søge, om de gør en mål­ret­tet ind­sats for at “gribe” FDF’ere, der har det svært psykisk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.