Eks­kæ­re­ste fik bræk­ket hånd­led­det: Skyg­geb­jerg udstil­ler vores vol­de­li­ge for­hold i roman

For­fat­te­ren Jacob Skyg­geb­jerg blev i wee­ken­den sus­pen­de­ret fra For­la­get Gla­di­a­tor. Det ske­te efter at Ber­ling­s­kes anmel­der Kat­he­ri­ne Diez på Ins­ta­gram har beskre­vet et optrin til en recep­tion, der fandt sted til­ba­ge i 2019, hvor Skyg­geb­jerg iføl­ge Diez opfør­te sig ver­balt og fysisk græn­se­over­skri­den­de over­for hen­de. Sene­re hen, i 2021, udgav Jacob Skyg­geb­jerg så roma­nen Inder­kred­sen, hvor Kat­he­ri­ne Diez ople­ve­de at bli­ve paro­di­e­ret som den køben­havn­ske lit­te­ra­tu­ran­mel­der “Dit­te Cor­fitz”, der iføl­ge Diez var skil­dret som en “lit­terær bim­bo uden meget andet end sine blå øjne og blowjobs­mil mel­lem ører­ne”. Nu for­tæl­ler hans eks­kæ­re­ste om sine ople­vel­ser med Jacob Skyggebjerg. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her