Ekstra Bla­dets che­fre­dak­tør i for­svar for Ceci­lie Beck-arti­kel: “Det har jeg hel­ler ikke tænkt mig at gå ind i”

Ekstra Bla­dets che­fre­dak­tør Knud Brix har i et inter­view med Fri­heds­bre­vet svært ved at for­kla­re – og for­sva­re – tan­ker­ne bag avi­sens kon­tro­ver­si­el­le histo­rie om TV 2‑værten Ceci­lie Becks seksu­el­le for­hold til en foto­e­lev på kanalen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her