Ekstra Bla­dets che­fre­dak­tør i for­svar for Ceci­lie Beck-arti­kel: “Det har jeg hel­ler ikke tænkt mig at gå ind i”

Ekstra Bla­dets che­fre­dak­tør Knud Brix har i et inter­view med Fri­heds­bre­vet svært ved at for­kla­re – og for­sva­re – tan­ker­ne bag avi­sens kon­tro­ver­si­el­le histo­rie om TV 2‑værten Ceci­lie Becks seksu­el­le for­hold til en foto­e­lev på kanalen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.