Ekstra Bladets krigskorrespondent i dobbeltrolle: Qvortrup beklager

Ekstra Bladets kor­re­spon­dent i Ukraine skrev tidligere i dag i Face­book-grup­pen “Dan­ish For­eign Legion”, at han er i kon­takt med “den oberst, som står for at organ­is­ere uden­landske friv­il­liges ind­tog i det ukrainske mil­itær”. I opslaget beskriv­er han, at danskere, der skal afst­ed, kan kon­tak­te ham direk­te, hvis de skal afst­ed og “ikke ved præ­cis, hvad I skal gøre”, hvor­til han til­fø­jer, at Ekstra Bladet er meget inter­esserede i, at lave inter­view med “en eller flere af jer, når I ankom­mer”. “Jeg anerk­ender, at det kan læs­es som om, at vi er nogen, der formi­dler kon­takt mellem eventuelle friv­il­lige og den ukrainske hær, og det skal aldrig være Ekstra Bladets opgave, for det kol­lid­er­er indl­y­sende med vores rolle som uafhængig nyheds­formi­dler,” siger chefredak­tør Hen­rik Qvortrup, der efter Fri­heds­brevets hen­ven­delser har bedt jour­nal­is­ten slette sit opslag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.